profilpracodawcy.info

O nasSynthos S.A.
jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. Firma dostarcza zaawansowane technologicznie produkty najwyższej jakości.

Nazwa SYNTHOS wywodzi się z połączenia słów o etymologii greckiej: synthesis (łączę) i orthos (właściwy, odpowiedni). Odwzorowuje ona misję Spółki, którą jest wytwarzanie i dostarczanie klientom produktów chemicznych i rozwiązań do dalszego przetwórstwa, sprzyjających ich rozwojowi. Nazwa odzwierciedla również przedmiot działania Spółki, którym jest synteza chemiczna.

Synthos S.A. działalność swoją koncentruje na trzech głównych grupach produktowych: kauczukach i lateksach syntetycznych, tworzywach styrenowych oraz dyspersjach winylowych i akrylowych. Synthos S.A. jest jedynym w kraju producentem kauczuków syntetycznych i polistyrenów. Jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych e-SBR oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach uczynił z niej przedsiębiorstwo konkurencyjne, bezpieczne i przyjazne środowisku, dostarczające na rynek nowoczesne produkty wysokiej jakości. Synthos S.A. dba o zaspokojenie potrzeb odbiorców w zakresie surowców, półproduktów i produktów chemicznych. W swych działaniach spółka koncentruje się na jakości i sprawnej obsłudze, innowacyjności produktów, atrakcyjności cen i bezpieczeństwie ekologicznym technologii i produktów, a także bezpieczeństwie pracy. Sprzyja temu wdrożony, potwierdzony certyfikatami Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy.

Od 20 grudnia 2004 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Synthos S.A. zarządza dwoma spółkami produkcyjnymi – Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach (Republika Czeska).
Polityka Prywatności